บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด ร่วมบริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและเงินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมใช้สำหรับการจัดหาเตียง อุปกรณ์ สำหรับโรงพยาบาลสนาม  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19ในขณะนี้...