ประวัติความเป็นมา

บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด มีสถานประกอบการ ณ เลขที่ 105/4 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 เพื่อประกอบกิจการผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปและขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ ที่มีคุณภพมาตรฐาน

บริษัทได้เปิดดำเนินกิจการโดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 70 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 70 ล้านบาท รวมเป็น 140 ล้านบาท เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้เพิ่มทุนอีก 70 ล้านบาท รวมเป็น 210 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตทั้งพื้นที่ อาคารและเครื่องจักรต่างๆ

บริษัท ได้เริ่มผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทข้าวเกรียบรสต่างๆ ออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยมีจุดเด่นเรื่องคุณภาพที่ดีและมีปริมาณที่เหมาะสมกับราคารวมทั้งรสชาติที่แปลกใหม่ มีผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้าวเกรียบรสมะเขือเทศ และข้าวเกรียบรสพริกหยวก ภายใต้ตรา “เอฟเอฟ”, ข้าวเกรียบรสผัก ภายใต้ตรา “ตอร์ปิโด”, ข้าวเกรียบรสข้าวโพดปิ้ง ภายใต้ตรา “สามพราน”, ข้าวเกรียบปลาหมึกและอื่นๆ ซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้สินค้าเหล่านี้ยังเป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกวัย

กระทั้งปี พ.ศ. 2545 บริษัทได้เพิ่มสายการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งชนิดซอง,ชนิดชาม, ชนิดบรรจุขนาด21 ก้อน เพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายใต้ตรา “เอฟเอฟ” โดยบริษัทเป็นเจ้าแรกที่ริเริ่มผลิตสินค้าเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและจากนั้นมาก็ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้ใช้ในเรื่องของคุณภาพของเส้น และต่อมาได้พัฒนาสินค้าในรูปแบบของข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปชนิดชามเพื่อขยายฐานลูกค้าที่เน้นเรื่องสุขภาพ

และปัจจุบันได้เป็นผู้ริเริ่มผลิตบะหมี่อบแห้งซึ่งนำไปใช้แทนเส้นบะหมี่สดได้เป็นอย่างดี ภายใต้ตรา “โชกุน” และบะหมี่อบแห้งเพื่อสุขภาพ ภายใต้ “Noodle Concept” ด้วยนวัตกรรมการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นมีคุณภาพ สะดวก ปลอดภัย จนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทได้ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น อเมริกา, แคนาดา, ยุโรป (EU), อังกฤษ, ออสเตรเลีย, และประเทศแถบเอเชีย เช่น ไต้หวัน, ฮ่องกง, มาเลเซีย, สิงค์โปร์, พม่า, ลาว, กัมพูชา

อนึ่ง บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากสำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท) ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 เพื่อผู้บริโภคทุกกลุ่มรวมทั้งชาวมุสลิมทั่วโลก และปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำระบบ GMP และ HACCP มาควบคุมขบวนการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ สะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพชุมชนโดยรอบโรงงานให้น่าอยู่ ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะทำและได้รับการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ด้วย

บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด มีความมุ่งมั่นโดยไม่หยุดยั้งในการคิดค้นวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ, สะอาด สะดวก และปลอดภัยต่อผู้บริโภค บริษัท ฯ ใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณผู้บริโภคทุกท่านและผู้สนใจที่เข้าเยี่ยมชม Website ของบริษัทมา ณ โอกาสนี้

history

วิสัยทัศน์

บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด ภายใต้แบรนด์ เอฟเอฟ และอื่นๆ จะต้องเป็นที่รู้จักของคนอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นเจ้าของแบรน์ที่ได้รับความนิยม

เป้าหมาย

  1. เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคทั่วโลก
  2. เป็นพันธมิตรที่ดีกับคู่ค้าโดยยึดมั่นในการทำการค้าและการบริการที่เป็นเลิศ
  3. เป็นองค์กรที่เน้นเรื่องความรักและความสามัคคีกันในการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข
  4. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง