มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด