เราจะช่วยกันหยุดยั้ง และป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19