บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด บริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมข้าวเกรียบให้กับคณะทำงานด้านให้ความช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากประชาชนในจังหวัดนครปฐมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)