วันที่ 13 สิงหาคม 2564 บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชิดชามและซองมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคคลกรทางการแพทย์ และผู้ป่วย ณ.ศูนย์พักคอยอุ่นใจ” โรงเรียนเซต์โยเซฟอินเตอร์เทคโนโลยี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19